Träningsavgift

Träningsavgiften betalas till bankgiro 182-2386 i början av varje termin.
Skriv personnummer och gymnastens namn på inbetalningen.

 

Medlemsavgiften ingår i träningsavgiften. 

Terminsavg motion
Vuxen            450 kr
Pensionär      400 kr
Akrobatik       1000 kr

Skriv ditt namn och personnummer (10 siffror)på inbetalningen.
Annars vet vi inte varifrån pengarna kommer.