Vårterminen för motionsgrupperna startar vecka 2.

Höstterminen för motionsgrupperna startar vecka 36.

Första veckan kan du prova gratis.

Motion gruppbild Motion gruppbild