Terminsavgifter

Motion 450:-
Pensionärer 400:-

Medlemsavgift ingår.

 
Drop in 50:- per pass.

Betalas in i början på terminen

BG 182-2386
Skriv ert personnummer vid inbetalningen

 

.