Cirkus för barn och ungdomar från ca 7 år

I
Cirkus Visby är ett nytt insiativ för barn och ungdomar på Gotland där cirkuskonster,akrobatik scennärvaro och skoj står i centrum. 
Träningen har cirkusfokus, med lite olika inspiration varje gång.Styrka, smidighet och olika cirkusdiscipliner ingår varje träning.
Cirkusdelarna kan tex vara sådant som jonglering,enhjuling, lina,akrobatik, mask,clownen mem mera. VI arbetar även mycket med scennärvaro.
 

Cirkus barn 7 - 10 år

Söndag 15.00 - 16.45

Säve lilla hallen
Terminsavgift  900 kronor

Ledare
Palle Paulssen
Kaj, Anna och Måns

Cirkus barn från 11 år

Söndag 17.00 - 19.00

Säve lilla hallen
Terminsavgift  900 kronor

Ledare
Palle Paulssen
Kaj, Anna och Måns