Träningsförsäkring

Föreningen tecknar en försäkring för alla sina aktiva medlemmar och ledare. Försäkringen är anpassad efter vilka övningar du tränar och om du tävlar.
Du är försäkrad under träning och tävling samt till och från aktiviteterna. 
När du betalat träningsavgiften för terminen är du försäkrad.
Det är en gruppförsäkring genom Svenska Gymnastikförbundet.

Försäkringsvillkor och skadeanmälan hittar du under Policydokument