Styrelse

Ordförande
Mats Pettersson
mats.pettersson@helagotland.se

Vice ordförande
Karolina Ronnberg
karolinaronnberg@hotmail.com

Kassör/administratör
Lena Jacobsson
visbygymnasterna@gmail.com
0706 69 13 07

Sekreterare
Tova Ahl
tova.ahl@gmail.com
 

Övriga ledamöter

Noa Håkansson

ygnenoa@gmail.com

Alexander Horsner

alexander@vaxthusetlinds.se


Anna Malmqvist

anna@lausarve.se

Rosanna Stenström

rosanna.stenstrom@outlook.com