Vi hälsar alla varmt välkomna till vår
sommartävling Gutacupen på Gotland!


TID&PLATS
Wisbygymnasiets gymnastiksal, Allégatan 107, Visby
lördag 2 juni och söndag 3 juni 2017.

TÄVLINGSKLASSER
KvAG Svenska stegserierna 1–7 samt Regions-
pokal och Rikspokal. MAG steg 0-1.

TÄVLINGSFORM
Individuell mångkamp och lagtävling i steg 1–4.
Individuell mångkamp och lagtävling samt grenseger i steg 5–7 samt i Regions- och Rikspokal, endast guldet delas ut i gren-
segrar. Alla får medalj.

MUSIK
Mailas till martina@alvag-olsson.se

TÄVLINGSREDSKAP
Satsbräda Stratum och Jansen-Fritzen, bom, Gymnova, barr Gymnova, Friståendegolv modell äldre Jansen-
Fritzen (skumklossar).

ANMÄLAN Senast 30 april till martina@alvag-olsson.se

ANMÄLNINGSAVGIFT
250 kr
per gymnast faktureras efter anmälningstidens slut. Obs efter anmälningstidens utgång faktureras startavgift för alla såvida man inte uppvisar läkarintyg.

DOMARE
En domare per 4 startande gymnaster. Arrangören har
pga ö-läget begränsade möjligheter att hyra ut domare. Om möjlighet ges att hyra domare utgår kostnad per domare på 1000 kr. Det är ej tillåtet att dela på domare mellan olika föreningar. PM mailas ut en vecka innan tävlingsstart.

INFORMATION & FRÅGOR
Maila: ebba.sundberg@live.se

Inbjudan

Tider Lördag 2/6
 

16:00
 
Uppvärmning steg 5–7 samt MAG.
16:15 Domarmöte
16:30
 
Start schemalagd förträning, 12 min per redskap.
17:45 Defilering
17:50  Tävlingsstart
20:00 Prisutdelning

Tider Söndag 3/6
 

9:00 Uppvärmning steg 1–4 samt Pokal.
9:15 Domarmöte
9:30 Start schemalagd förträning, 12 min per redskap.
10:20 Defilering
10:25  Tävlingsstart
12:40 Prisutdelning