Kontakta föreningen

Du kan också kontakta styrelsen.
Adresserna hittar du under Styrelse.


 

Visbygymnasterna

Faktureringsadress:
Visbygymnasterna
co Lena Jacobsson

Släktäktsvägen 36
622 65  Gotlands Tofta

visbygymnasterna@gmail.com

bankgiro 182-2386

organisationsnummer 834001-6933

Artistisk gymnastik
Ebba Sundberg
ebba.sundberg@live.se

Wisbycupen
wisbycupen@gmail.com