När du tränar i vår förening och betalar träningsavgift ingår medlemsavgiften.

Medlemmar har rösträtt på föreningens årsmöten från och med det år du fyller 15 år.
 

Vill du bli stödmedlem?

Vi välkomnar föräldrar och andra som vill engagera sig i vår verksamhet som medlemmar i föreningen!

​Vill du ge oss vårt stöd kan du också bli medlem.

Avgiften är 100 kronor
per medlem och år.

Ansök om medlemskap

  • ÅÅMMDD-000
  • Betala in 100 kr till BG 182-2386