Medlemmar har rösträtt på föreningens årsmöten från och med det år du fyller 15 år.
 

Vill du bli stödmedlem?

Vi välkomnar föräldrar och andra som vill engagera sig i vår verksamhet som medlemmar i föreningen!

​Vill du ge oss vårt stöd kan du också bli medlem.

Avgiften är 100 kronor
per medlem och år.

Ansök om medlemskap

  • ÅÅMMDD-000
  • Betala in 100 kr till BG 182-2386