På grund av pandemin ställdes Wisbycupen in 2020.
Vi har för avsikt att i oktober 2021 genomföra Wisbycupen igen.